Vana Inferno Exclusive Date with Gulf

ซื้อบัตรสวนน้ำโปรโมชั่น Vana Inferno Exclusive Date with Gulf
ลุ้นเป็นผู้โชคดี Meet and Greet กับ กลัฟ 20 ท่าน ได้อะไรบ้างอ่านต่อกันเลย

Private Exclusive Meet and Greet with Gulf

ใช้เวลาร่วมกันนานกว่า 3 ชม. แบบปิดสวนน้ำ
เฉพาะผู้โชคดี 20 ท่านเท่านั้น
พร้อมกิจกรรมมากมาย
ที่สวนน้ำ วานา นาวา วอเตอร์ จังเกิ้ล
ในวันที่ 19 มีนาคม 2565

Play with Gulf 

ร่วมสนุกกิจกรรมกับกลัฟ
ผู้ชนะรับของรางวัลสุดพิเศษที่มีเฉพาะงานนี้เท่านั้น

Moment with Gulf 

เก็บช่วงเวลาสุดพิเศษ
แบบใกล้ชิดกับกลัฟ และมอบของที่ระลึกสุดประทับใจ

ขอสงวนสิทธิ์​เฉพาะผู้ที่มีเอกสารยืนยันการฉีดวัคซีน​อย่างน้อย 2 เข็ม เท่านั้น

การร่วมลุ้นเป็นผู้โชคดี

ลูกค้าซื้อบัตรสวนน้ำฯ โปรโมชั่น
Vana Inferno Exclusive Date with Gulf
ราคา 888 บาท

เปิดจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ เวลา 10.00 น. ถึง 2 มีนาคม 2565 เวลา 23.59 น. ผ่านทาง www.vananavahuahin.com

เมื่อชำระเงินเรียบร้อย
ลูกค้าจะได้รับ E-mail ยืนยันการชำระเงิน
ถือเป็นการยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม

 • บัตรสวนน้ำฯ 1 ใบต่อ 1 สิทธิ์การลุ้นรางวัล โดยลูกค้าสามารถซื้อบัตรสวนน้ำฯมากกว่า 1 ใบ และมีสิทธิ์ได้รับรางวัลมากกว่า 1 รางวัล
 • ในกรณีที่ผู้โชคดีได้รับมากกว่า 1 รางวัล จำเป็นต้องมอบสิทธิ์ที่ 2 เป็นต้นไป ให้กับคนในครอบครัว, เพื่อน หรือบุคคลอื่นเข้าร่วมกิจกรรม ตามจำนวนรางวัลที่ได้รับ
 • บัตรสวนน้ำฯ เข้าใช้บริการได้ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2565

บัตรจะเปิดขายใน

00

วัน

00

ชั่วโมง

00

นาที

00

วินาที

จองบัตร ตอนนี้!

ซื้อบัตรผ่าน Global Tix

ประกาศรายชื่อ และจำนวนสิทธิ์ผู้ร่วมลุ้นรางวัล

วันที่ 3 มีนาคม 2565

ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถตรวจสอบสิทธิ์ของตนเอง หากข้อมูลผิดพลาดสามารถติดต่อ
E-mail: info@vananava.com
Line: @vananavahuahin
โทร. 032 – 909 – 606 ต่อ 4058 หรือ 4059
ได้ตั้งแต่วันที่ 3 – 4 มีนาคม 2565 เมื่อครบกำหนดวันที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 23.59 น. ถือเป็นการสิ้นสุด
และเป็นการยืนยันการประกาศรายชื่อ และจำนวนสิทธิ์ผู้ลุ้นรับรางวัล

ถ่ายทอดสด การจับรางวัล
และประกาศรายชื่อผู้โชคดี 20 รางวัล

วันที่ 5 มีนาคม 2565

บริษัทฯแสดงใบรายชื่อ และจำนวนรายชื่อตามสิทธิ์ที่ผู้ร่วมกิจกรรมได้รับ ทีละรายชื่อทั้งหมดจนครบ นำใบรายชื่อใส่กล่องที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน แล้วคลุกเคล้าใบรายชื่อทั้งหมดเข้าด้วยกัน เชิญแขกผู้มีเกียรติ ผู้ทรงคุณวุฒิ จับใบรายชื่อต่อหน้าคณะกรรมการ และสักขีพยาน เพื่อให้ได้รางวัลตามที่กำหนด พร้อมทั้งอ่านรายชื่อผู้โชคดีทันที เพื่อให้ผู้ร่วมเป็นสักขีพยาน และผู้ร่วมกิจกรรมที่รับชมทราบโดยทั่วกัน

ผู้โชคดีติดต่อยืนยันการรับรางวัล 2 ครั้ง

ตั้งแต่วันที่ 5 – 12 มีนาคม 2565
- ลูกค้าต้องติดต่อยืนยันการรับรางวัลที่ฝ่ายการตลาด
สวนน้ำ วานา นาวา วอเตอร์ จังเกิ้ล

โทร. 032 – 909 – 606 ต่อ 4058 หรือ 4059 ในเวลาทำการ

ลูกค้าต้องส่งหลักฐานเอกสารยืนยันการรับวัคซีน อย่างน้อย 2 เข็ม มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์

วันที่ 19 มีนาคม 2565 เวลา 16.00 – 16.30 น.

- ลูกค้าต้องแสดงผลตรวจ ATK ภายใน 72 ชม.

- แสดงหลักฐานบัตรประชาชน และสำเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นสำเนาเอกสารถูกต้อง
หรือหนังสือมอบอำนาจ และสำเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นสำเนาเอกสารถูกต้อง
ทั้งของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ
โดยบัตรประชาชน และสำเนาระบุชื่อตรงตามเอกสาร การชำระเงิน 
มาเป็นหลักฐานในการเข้ารับรางวัล
ที่จุดลงทะเบียนหน้าสวนน้ำ วานา นาวา วอเตอร์ จังเกิ้ล 
หากเลยกำหนดดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์

รางวัล สำหรับผู้โชคดี

Exclusive Meet and Greet with Gulf พร้อมทำกิจกรรมกับ กลัฟ คณาวุฒิ ไตรพิพัฒนพงษ์
ที่สวนน้ำ วานา นาวา วอเตอร์ จังเกิ้ล ในวันที่ 19 มีนาคม 2565 จำนวน 20 รางวัล

ตารางกิจกรรม
วันที่ 19 มีนาคม 2565

เวลากิจกรรม
16:00 - 16.30แฟนคลับลงทะเบียนหน้าสวนน้ำ
16:45Play with Gulf ร่วมสนุกกิจกรรมกับกลัฟ
17:30แฟนคลับแยกย้ายกันไปอาบน้ำ แต่งตัว เตรียมมา Exclusive Meet and Greet กันต่อ
18:00ถ่ายภาพรวม
18:30Private Exclusive Meet and Greet กลัฟมอบของรางวัลแด่ผู้ชนะกิจกรรม
19:00Moment with Gulf นั่งพูดคุยกับกลัฟอย่างใกล้ชิดแบบตัวต่อตัวทีละคน
และรับของขวัญจากกลัฟ พร้อมถ่ายภาพคู่ พูดคุยท่านละ 1 นาที
20:15 - 20:30Surprise จากกลัฟ ก่อนกลับ

เงื่อนไขและข้อกำหนด

 • บัตรสวนน้ำโปรโมชั่น Vana Inferno Exclusive Date with Gulf ราคา 888 บาท
 • เปิดจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2565 ผ่านทาง www.vananavahuahin.com
  เข้าใช้บริการได้ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2565
 • บัตรสวนน้ำฯ 1 ใบต่อ 1 สิทธิ์การลุ้นรางวัล
 • ลูกค้าสามารถซื้อบัตรสวนน้ำฯมากกว่า 1 ใบ และมีสิทธิ์ได้รับรางวัลมากกว่า 1 รางวัล
 • ขอสวงนสิทธิ์​เฉพาะผู้ที่มีเอกสารยืนยันการฉีดวัคซีน​อย่างน้อย 2 เข็ม และต้องแสดงผลตรวจ ATK ภายใน 72 ชม.
 • รางวัล Meet and Greet with Gulf ที่สวนน้ำ วานา นาวา วอเตอร์ จังเกิ้ล
  ในวันที่ 19 มีนาคม 2565 จำนวน 20 รางวัล สามารถเข้าร่วม Meet and Greet ได้รางวัลละ 1 ท่านเท่านั้น
 • ในกรณีที่ผู้โชคดีได้รับมากกว่า 1 รางวัล จำเป็นต้องมอบสิทธิ์ที่ 2 เป็นต้นไป ให้กับคนในครอบครัว, เพื่อน หรือบุคคลอื่นเข้าร่วมกิจกรรม ตามจำนวนรางวัลที่ได้รับ
 • ผู้โชคดีต้องติดต่อยืนยันการรับรางวัล และต้องแสดงหลักฐานเพื่อเข้ารับรางวัลตามที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์
 • รางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือรางวัลอื่นได้
 • การจัดรายการชิงโชคครั้งนี้ จะไม่รวมกับการจัดรายการชิงโชครายการอื่น
 • กติกาการตัดสินเป็นไปตามบริษัทฯกำหนด การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด และสิ้นสุด
  พนักงานบริษัท วานา นาวา จำกัด / พนักงานบริษัทในเครือ / บริษัทตัวแทนโฆษณาที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการดำเนินงาน และครอบครัว
  รวมถึงผู้เช่า เจ้าของ หรือผู้ทำสัญญาเช่าร้านค้าภายในสวนน้ำ วานา นาวา วอเตอร์ จังเกิ้ล และผู้เกี่ยวข้องไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
 • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถแจ้งยกเลิก หรือขอคืนเงินทุกจำนวนไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • ลูกค้าต้องปฏิบัติตามกฎของสวนน้ำฯ และกติกาในการร่วมกิจกรรมอย่างเคร่งครัด
 • สวนน้ำฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และข้อกำหนดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บัตรจะเปิดขายใน

00

วัน

00

ชั่วโมง

00

นาที

00

วินาที

จองบัตร ตอนนี้!

ซื้อบัตรผ่าน Global Tix