สวนน้ำวานา นาวา วอเตอร์ จังเกิ้ล หัวหิน ขอมอบสิทธิพิเศษเฉพาะคุณ ในเดือนกรกฎาคมนี้ สำหรับท่านที่ซื้อบัตรสวนน้ำวานา นาวา ผ่านเว็บไซต์และ Line OA อายุการใช้งานบัตรตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 – 31 พฤษภาคม 2564 และยังไม่ได้เข้าใช้บริการ เราขอมอบสิทธิพิเศษ ชวนเพื่อน หรือคนพิเศษมาเข้าใช้บริการเพิ่มฟรี! ตามจำนวนบัตรที่ท่านได้ซื้อไว้ เพียงเข้าใช้ปริการภายใน 31 กรกฎาคม 2564

ช่องทางการเปลี่ยนวันเข้าใช้บริการ

032-909-606

โทรเปลี่ยนวันเข้าใช้บริการได้ทุกวัน 9:00-17:00 น.

ขอเปลี่ยนวันเข้าใช้บริการ

ตรวจสอบและเลือกวันเข้าใช้บริการ หลังจากส่งฟอร์มแล้วเจ้าหน้าที่จะทำการเลื่อนวันเข้าใช้บริการให้ท่านภายใน 2 วันทำการ หากพบปัญหา ติดต่อสอบถามได้ที่นี่

ข้อกำหนดและเงื่อนไขดังนี้

 1. จำกัดสิทธิ์เฉพาะผู้ซื้อบัตรสวนน้ำวานา นาวา อายุการใช้งานบัตรตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 – 31 พฤษภาคม 2564 และยังไม่ได้เข้าใช้บริการเท่านั้น
 2. ระยะเวลาการใช้สิทธิ์ ตั้งแต่วันนี้ – 31 กรกฎาคม 2564
 3. สิทธิ์นี้สามารถเพิ่มคนพิเศษสำหรับการเข้าใช้บริการสวนน้ำฟรีเท่านั้น ไม่รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวก หรืออื่นๆ
 4. ลูกค้าจำเป็นต้องแจ้งเปลี่ยนวันเข้าใช้บริการล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน ก่อนเข้าใช้บริการ โดยคลิกปุ่ม "เปลี่ยนวันเข้าใช้บริการ"
 5. วันเข้าใช้บริการ ลูกค้าต้องแสดง Booking Confirmation จากสวนน้ำฯ ณ จุดจำหน่ายบัตรหน้าสวนน้ำเพื่อรับสิทธิ์
 6. บัตร 1 ใบ รับสิทธิ์เพิ่มคนพิเศษเข้าสวนน้ำฟรี 1 ท่าน สำหรับท่านที่ซื้อเป็นแพ็กเกจ สามารถรับสิทธิ์ได้ตามจำนวนบัตรที่ท่านได้ซื้อไว้
  เช่น แพ็กเกจ มา 4 จ่าย 3 สามารถรับสิทธิ์เพิ่มคนพิเศษเข้าสวนน้ำฟรี 4 ท่าน
 7. สามารถเข้ารับสิทธิ์ได้ทุกวันวันจันทร์ - วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 11.00 – 16.00 น.
 8. บัตรเข้าสวนน้ำทุกประเภทไม่สามารถแลก เปลี่ยนเป็นเงินสด หรือสิทธิพิเศษอื่นๆ ได้
 9. รายละเอียดสิทธิพิเศษนี้ยึดตามหลักการให้สิทธิ์ของสวนน้ำวานา นาวา ถือเป็นอันสิ้นสุด
 10. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินงานโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

โทร. 032-909-606
Line OA : @vananavahuahin