สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า KTC

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า KTC

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า KTC เพียงชำระเงินผ่านบัตรเครดิต หรือ เดบิต KTC รับส่วนลดสูงสุด 30% ณ จุดจำหน่ายบัตรสวนน้ำ

 • 1 บัตรสวนน้ำสำหรับผู้ใหญ่ + VR Slide 1 รอบ ราคา 900 บาท (จากปกติราคา 1,300 บาท) (ผู้มีความสูงตั้งแต่ 122 ซม. ขึ้นไป)

 • 1 บัตรสวนน้ำสำหรับเด็ก + 1 ผ้าเช็ดตัว ราคา 600 บาท (จากปกติราคา 900 บาท) (ผู้มีความสูงตั้งแต่ 111 – ไม่เกิน 122 ซม.)

 • 1 บัตรสวนน้ำสำหรับผู้สูงอายุ + VR Slide 1 รอบ ราคา 600 บาท (จากปกติราคา 900 บาท) (อายุ 60 ปี ขึ้นไป)

เงื่อนไขและข้อกำหนด

 • โปรโมชั่นนี้สำหรับลูกค้าที่ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต หรือเดบิต ที่มีสัญลักษณ์ KTC เท่านั้น
 • โปรโมชั่นนี้จำหน่ายที่จุดจำหน่ายบัตรหน้าสวนน้ำ และเข้าใช้บริการได้ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2563 เท่านั้น
 • ลูกค้าสามารถซื้อ หรือเติม VR Slide และรับสายข้อมือ VR Slide แบบรายวัน ได้ที่จุดจำหน่ายบัตรหน้าสวนน้ำ / The Grove / Fisherman Cafe' / Cave Cafe' / Master Blaster / จุดจำหน่ายบัตรฝั่งโรงแรม Holiday Inn เพื่อใช้ยืนยันสิทธิ์ที่เครื่องเล่น Master Blaster เท่านั้น
 • สายข้อมือ VR Slide ไม่สามารถแลกเปลี่ยนให้ผู้อื่นใช้แทนได้ และหากสายข้อมือชำรุด ขาด หรือหาย ถือเป็นการสิ้นสุดการใช้สิทธิ์เล่น VR Slide ครั้งนั้นทุกกรณี
 • VR Slide ไม่สามารถแลก หรือเปลี่ยนเป็นสินค้า หรือสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆได้
 • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้
 • โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ทุกวันไม่เว้นวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
 • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถแจ้งยกเลิกหรือคืนเงินได้ทุกจำนวน ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 • ลูกค้าทุกท่านจะต้องปฏิบัติตามกฎของสวนน้ำฯ อย่างเคร่งครัด
 • สวนน้ำฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนดใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า