โปรผีบอก ต้อนรับฮาโลวีน 2020

โปรผีบอก 400 บาท ต้อนรับฮาโลวีน 2020 สำหรับเที่ยววันจันทร์ – วันพฤหัสบดี

โปรผีบอก 400 บาท ต้อนรับฮาโลวีน 2020 สำหรับเที่ยววันจันทร์ – วันพฤหัสบดี

  • บัตรสวนน้ำสำหรับผู้ใหญ่ ส่วนสูงตั้งแต่ 122 ซม. ขึ้นไป ราคา 400 บาท (ราคาปกติ 1,200 บาท)
  • บัตรสวนน้ำสำหรับเด็ก ส่วนสูงตั้งแต่ 111 – ไม่เกิน 121 ซม. ขึ้นไป ราคา 400 บาท (ราคาปกติ 800 บาท) บัตรสวนน้ำสำหรับผู้สูงอายุ  อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ราคา 400 บาท (ราคาปกติ 1,200 บาท)

หมายเหตุ : จำเป็นต้องจองล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน ก่อนเข้าใช้บริการเท่านั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ LINE Official Account : @vananavahuahin

ข้อตกลงและเงื่อนไขของโปรโมชั่น

  1. โปรโมชั่นนี้สามารถจองได้ที่เว็บไซต์ www.vananavahuahin.com  และ Line OA ได้ตั้งแต่วันที่ 16 – 31 ตุลาคม 2563 และเข้าใช้บริการได้ ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม – 12 พฤศจิกายน 2563 เท่านั้น
  2. โปรโมชั่นนี้เลือกวันเข้าใช้บริการได้เฉพาะวันจันทร์ – พฤหัสบดี เท่านั้น
  3. การจองผ่านเว็บไซต์ ต้องจองล่วงหน้าอย่างน้อย  2 วัน ก่อนเข้าใช้บริการ และสามารถเปลี่ยนแปลงวันเข้าใช้บริการได้ โดยต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันที่ระบุในอีเมลยืนยันการจองเท่านั้น
  4. โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้
  5. โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถแจ้งยกเลิกหรือคืนเงินได้ทุกจำนวน ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
  6. ลูกค้าทุกท่านจะต้องปฏิบัติตามกฎของสวนน้ำฯอย่างเคร่งครัด
  7. สวนน้ำฯของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนดใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า