สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า Air Asia

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า Air Asia

เพียงแสดง Boarding Pass ของสายการบิน Air Asia ที่ใช้บริการตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป รับส่วนลดสูงสุด 40% ที่จุดจำหน่ายบัตรสวนน้ำฯ

 • บัตรสวนน้ำสำหรับผู้ใหญ่ + Unlimited VR Slide ราคา 900 บาท (ราคาปกติ 1,550 บาท) 
 • บัตรสวนน้ำสำหรับเด็ก + ผ้าเช็ดตัว ราคา 600 บาท (ราคาปกติ 900 บาท) 
 • บัตรสวนน้ำสำหรับผู้สูงอายุ + Unlimited VR Slide ราคา 800 บาท (ราคาปกติ 1,150 บาท)

เงื่อนไขและข้อกำหนด

 • ลูกค้าต้องแสดง Boarding Pass ของสายการบิน Air Asia ที่ใช้บริการตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป เพื่อรับส่วนลดที่จุดจำหน่ายบัตรหน้าสวนน้ำฯเท่านั้น
 • โปรโมชั่นนี้จำหน่ายที่จุดจำหน่ายบัตรหน้าสวนน้ำฯ และเข้าใช้บริการได้ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม - 31 ธันวาคม 2563 เท่านั้น
 • โปรโมชั่นบัตรผู้ใหญ่ สำหรับผู้ที่มีความสูง 122 cm. ขึ้นไปเท่านั้น
 • โปรโมชั่นบัตรเด็ก สำหรับผู้ที่มีความสูงตั้งแต่ 111cm. - ไม่เกิน 122cm. เท่านั้น
 • โปรโมชั่นบัตรผู้สูงอายุ สำหรับผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปเท่านั้น
 • ลูกค้าสามารถซื้อ หรือ เติม VR Slide และรับสายข้อมือ VR Slide แบบรายวัน ได้ที่จุดจำหน่ายบัตรหน้าสวนน้ำ / The Grove / Fisherman Café / Cave Café / Master Blaster เพื่อใช้ยืนยันสิทธิ์ที่เครื่องเล่น Master Blaster เท่านั้น
 • สายข้อมือ VR Slide ไม่สามารถแลกเปลี่ยนให้ผู้อื่นใช้แทนได้ และหากสายข้อมือชำรุด ขาด หรือหาย ถือเป็นการสิ้นสุดการใช้สิทธิ์เล่น VR Slide ครั้งนั้นทุกกรณี
 • VR Slide ไม่สามารถแลก หรือเปลี่ยน เป็นสินค้า หรือสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆได้
 • โปรโมชั่นนี้สามารถใช้ได้ทุกวัน ไม่เว้นวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
 • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้
 • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถแจ้งยกเลิกหรือคืนเงินได้ทุกจำนวน ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 • ลูกค้าทุกท่านจะต้องปฏิบัติตามกฎของสวนน้ำฯ อย่างเคร่งครัด
 • สวนน้ำฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า