Day Pass Ticket

Day Pass Ticket บัตรเข้าเล่นสวนน้ำอย่างเดียว

สำหรับลูกค้าที่ซื้อบัตรสวนน้ำประเภท Day Pass Ticket ล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ รับส่วนลดทันที

 • บัตรสวนน้ำสำหรับผู้ใหญ่ 999 บาท ราคาปกติ 1,200 บาท (สำหรับผู้ที่มีความสูงตั้งแต่ 122cm. ขึ้นไป)
 • บัตรสวนน้ำสำหรับเด็ก 650 บาท ราคาปกติ 800 บาท (สำหรับผู้ที่มีความสูงตั้งแต่ 111 - ไม่เกิน 121cm.)
 • บัตรสวนน้ำสำหรับผู้สูงอายุ 650 บาท ราคาปกติ 800 บาท (สำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป)

หมายเหตุ : จำเป็นต้องจองล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน ก่อนเข้าใช้บริการเท่านั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ LINE Official Account : @vananavahuahin

ข้อตกลงและเงื่อนไขของโปรโมชั่น

 1. โปรโมชั่นนี้สามารถซื้อผ่านเว็บไซต์ www.vananavahuahin.com เท่านั้น ตั้งแต่วันนี้ – 29 ธันวาคม 2566 สามารถเข้าใช้บริการสวนน้ำได้ภายใน 31 ธันวาคม 2566
 2. โปรโมชั่นนี้ต้องจองล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน ก่อนเข้าใช้บริการเท่านั้น
 3. บัตรสวนน้ำใช้เกณฑ์ส่วนสูงในการซื้อบัตรตามที่บริษัทฯกำหนดเท่านั้น หากไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 400 บาท
 4. บัตรโปรโมชั่นนี้ เป็นบัตรสำหรับเข้าเล่นสวนน้ำเท่านั้น สามารถเล่นได้ทุกเครื่องเล่นไม่จำกัดรอบต่อวัน (ยกเว้น VR Slide) ไม่รวมผ้าเช็ดตัว ล็อกเกอร์ อาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น
 5. โปรโมชั่นนี้สามารถเปลี่ยนแปลงวันที่เข้าใช้บริการสวนน้ำได้ และต้องแจ้งอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันที่ระบุในอีเมล์ยืนยันการสั่งซื้อ
 6. โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
 7. โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุด เสาร์ - วันอาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือตามวันที่สวนน้ำเปิดให้บริการ
 8. โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถแจ้งยกเลิกหรือขอคืนเงินทุกจำนวนไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 9. ส่วนลดไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถแจ้ง ยกเลิกหรือขอคืนเงินทุกจำนวนไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 10. ลูกค้าจะต้องปฏิบัติตามกฎของสวนน้ำฯ อย่างเคร่งครัด
 11. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบ ล่วงหน้า และคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด