Happy Day Pass Ticket

Happy Day Pass Ticket

บัตรสวนน้ำราคาพิเศษ…สำหรับเด็ก และผู้สูงอายุ สำหรับจองออนไลน์ล่วงหน้า!

บัตรสวนน้ำสำหรับเด็กและผู้สูงอายุ ราคา 650 บาท ฟรี! ผ้าเช็ดตัว 1 ผืน (จากปกติ 900 บาท)

  • บัตรเด็กสำหรับผู้ที่มีความสูงตั้งแต่ 111 cm. – 121 cm.
  • บัตรผู้สูงอายุสำหรับผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป

หมายเหตุ : จองล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน ก่อนเข้าใช้บริการเท่านั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ LINE Official Account : @vananavahuahin

ข้อตกลงและเงื่อนไขของโปรโมชั่น

  1. โปรโมชั่นนี้เฉพาะผู้ที่มีความสูงตั้งแต่ 111 cm. – 121 cm. สำหรับบัตรเด็ก และ ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปตามบัตรประชาชน สำหรับบัตรผู้สูงอายุเท่านั้น
  2. โปรโมชั่นนี้สามารถจองผ่าน www.vananavahuahin.com หรือ Line OA ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน – 29 สิงหาคม 2563
  3. โปรโมชั่นนี้สามารถเข้าใช้บริการสวนน้ำได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2563 เท่านั้น
  4. สำหรับการจองผ่านเว็บไซต์ ต้องจองล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน ก่อนการเข้าใช้บริการ และสามารถเปลี่ยนแปลงวันเข้าใช้บริการได้ โดยต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันที่ระบุในอีเมลยืนยันการสั่งซื้อ เท่านั้น
  5. โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้
  6. โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถแจ้งยกเลิกหรือคืนเงินได้ทุกจำนวน ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
  7. ลูกค้าทุกท่านจะต้องปฏิบัติตามกฎของสวนน้ำฯ อย่างเคร่งครัด
  8. สวนน้ำฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนดใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า