• en
  • th

ยินดีต้อนรับสู่หัวหิน

เมืองตากอากาศยอดนิยมของประเทศไทย

จากอดีตถึงปัจจุบันท่ามกลางเรื่องราวมากมายที่เกิดขึ้น ความเป็นอยู่ในอดีตของชาวหัวหินเริ่มต้นจากหมู่บ้านชาวประมงเล็กที่ตั้งอยู่บนชายหาดสีขาวและหมู่ก้อนหินมากมายสุดลูกหูลูกตา จึงก่อกำเนินคำว่า “หัวหิน” ขึ้นมาตั้งแต่บัดนั้น

ไม่นานหลังจากสงครามโลกครั้งที่ 1 การรถไฟได้สร้างเส้นทางรถไฟสายใต้ไปยังชายแดนประเทศมาเลเซีย ในปี พ.ศ.2464 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร กรมพระกำแพงเพ็ชรอัครโยธินได้ทรงสร้างโรงแรมรถไฟขึ้นใกล้บริเวณชายหาดหัวหิน พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ชื่นชอบทะเลหัวหินก็ทรงรับสั่งให้สร้างพระราชวังฤดูร้อนในเวลาเดียวกัน ต่อมาทรงพระราชทานนามว่า “พระราชวังไกลกังวล”

หลังจากนั้นไม่นานชนชั้นสูงของกรุงเทพฯ ก็เข้ามายังหัวหินกันเป็นจำนวนมาก การสร้างที่อยู่อาศัยที่สวยงามริมชายหาดเกิดขึ้นมากมาย หัวหินจึงกลายมาเป็นเมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา