สิทธิ์พิเศษสำหรับลูกค้า M Card รับส่วนลดสูงสุด 15%

สิทธิ์พิเศษสำหรับลูกค้า M Card รับส่วนลดสูงสุด 15%

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่แสดงบัตร Platinum M Card, Platinum Scarlet M Card, SCB M Visa Legend และ Luxe รับส่วนลดสูงสุด 15% เมื่อซื้อบัตรสวนน้ำฯ แบบ Day Pass ที่จุดจำหน่ายบัตรสวนน้ำฯ

 • บัตรผู้ใหญ่ ราคา 1,020 บาท (ราคาปกติ 1,200 บาท) 
 • บัตรเด็ก ราคา 680 บาท (ราคาปกติ 800 บาท) 
 • บัตรผู้สูงอายุ ราคา 680 บาท (ราคาปกติ 800 บาท)

เงื่อนไขและข้อกำหนด

 • โปรโมชั่นนี้จะต้องแสดงบัตร Platinum M Card, Platinum Scarlet M Card, SCB M Visa Legend และ Luxe ที่จุดจำหน่ายบัตรสวนน้ำฯเท่านั้น
 • โปรโมชั่นนี้สามารถซื้อได้ที่จุดจำหน่ายบัตรเท่านั้น
 • โปรโมชั่นบัตรผู้ใหญ่ สำหรับผู้ที่มีความสูง 122 cm. ขึ้นไปเท่านั้น
 • โปรโมชั่นบัตรเด็ก สำหรับผู้ที่มีความสูงตั้งแต่ 111cm. - ไม่เกิน 121cm. เท่านั้น
 • โปรโมชั่นบัตรผู้สูงอายุ สำหรับผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปเท่านั้น
 • โปรโมชั่นนี้สามารถใช้ได้ ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ – 31 ธันวาคม 2563
 • โปรโมชั่นนี้สามารถใช้ได้ 1 สิทธิ์ต่อ 1 บัตรเท่านั้น
 • โปรโมชั่นนี้สามารถใช้ได้ทุกวัน ไม่เว้นวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
 • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้
 • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถแจ้งยกเลิกหรือคืนเงินได้ทุกจำนวน ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 • ลูกค้าทุกท่านจะต้องปฏิบัติตามกฎของสวนน้ำฯ อย่างเคร่งครัด
 • สวนน้ำฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า