Pepsi Vacation

Pepsi Vacation Package

Pepsi Vacation Package

ราคาสุดพิเศษ     จันทร์ – พฤหัสบดี     4,850 บาท
ราคาสุดพิเศษ     ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์      5,750 บาท

สิ่งที่ได้รับ

 1. ห้องพัก 1 ห้อง สำหรับ ผู้ใหญ่(ผู้ที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป) 2 ท่าน และเด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) จำนวน 2 ท่าน พร้อมบัตรเข้าเล่นสวนน้ำฯ
 2. Unlimited VR Slide จำนวน 2 ท่าน
 3. 1 Pizza + 1 Nugget
 4. Vana Doll + Pepsi Pin + 1 Lay + 6 Pepsi can

หมายเหตุ : จำเป็นต้องจองล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน ก่อนเข้าใช้บริการเท่านั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ LINE Official Account : @vananavahuahin

ข้อตกลงและเงื่อนไขของโปรโมชั่น

 1. ลูกค้าตรวจสอบห้องว่างกับทางฮอลิเดย์อินน์ วานา นาวา หัวหินก่อนทำการจองบนเว็บไซต์
  โดยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับห้องพักได้ที่ 032 809 999 หรือ e-mail : hihh.rsvn@ihg.com
 2. โปโมชั่นนี้ต้องทำการจองผ่านเว็บไซต์ www.vananavahuahin.com
  และยืนยันห้องพักกับโรงแรมฮอลิเดย์อินน์ วานา นาวา อีกครั้ง
  ก่อนเข้าพักและเข้าใช้บริการล่วงหน้า อย่างน้อย 1 อาทิตย์
 3. ราคาในแพ็กเกจเป็นราคาสุทธิ
 4. โปโมชั่นนี้เฉพาะคนไทย หรือ ผู้พำนักในประไทยเท่านั้น
 5. โปรโมชั่นนี้สามารถจองได้ที่เว็บไซต์ www.vananavahuahin.com ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 10 ธันวาคม 2563 และเข้าใช้บริการได้ ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม – 18 ธันวาคม 2563 เท่านั้น
 6. โปรโมชั่นไม่สามารถใช้ในวันหยุดยาว และวันหยุดนักขัตฤกษ์
 7. การจองผ่านเว็บไซต์ ต้องจองล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนเข้าใช้บริการ และสามารถเปลี่ยนแปลงวันเข้าใช้บริการได้ โดยต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันที่ระบุในอีเมลยืนยันการจองเท่านั้น
 8. ห้องพักแบบ โอเชี่ยนวิว นี้สำหรับผู้ใหญ่ 2 ท่าน, อาหารเช้า 2 ท่าน/วัน
  • บัตรเข้าสวนน้ำวานา นาวา 2 ท่าน
  • VR Slide 2 ท่าน
  • ชุดอาหาร เครื่องดื่ม และของที่ระลึก ที่สวนน้ำวานา นาวา ได้แก่
   • เป๊ปซี่ 6 กระป๋อง
   • เลย์ถุงใหญ่ 1 ห่อ
   • Pizza 1 ถาด
   • Nugget 1 ที่
   • ตู๊กตาน้องวานะ พร้อมเข็มกลัดเป๊ปซี่ 1 ชุด
 9. ลูกค้าแสดง e-confirmation จากทางสวนน้ำวานา นาวา ที่ทางเข้าฝั่นโรงแรมฮอลิเดย์อินน์ เพื่อรับสาย VR Slide 2 เส้น และนำท้ายใบเสร็จที่ได้รับที่จุดจำหน่ายบัตรเพื่อรับ ตู๊กตาน้องวานะ พร้อมเข็มกลัดเป๊ปซี่ 1 ชุด ,เลย์ถุงใหญ่ 1 ห่อ,เป๊ปซี่ 6 กระป๋อง ที่ร้านค้าของที่ระลึก และรับ Pizza 1 ถาด, Nugget 1 ที่ ที่ The Glove
 10. VR Slide เฉพาะผู้ที่มีความสูงตั้งแต่ 122 cm. ขึ้นไปเท่านั้น
 11. สายข้อมือ VR Slide ไม่สามารถแลกเปลี่ยนให้ผู้อื่นใช้แทนได้ และหากสายข้อมือชำรุด ขาด หรือหาย ถือเป็นการสิ้นสุดการใช้สิทธิ์เล่น VR Slide ครั้งนั้นทุกกรณี
 12. VR Slide ไม่สามารถแลก หรือเปลี่ยน เป็นสินค้า หรือสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆได้
 13. โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้
 14. โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถแจ้งยกเลิกหรือคืนเงินได้ทุกจำนวน ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 15. ลูกค้าทุกท่านจะต้องปฏิบัติตามกฎของสวนน้ำฯอย่างเคร่งครัด
 16. สวนน้ำฯของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนดใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า