สิทธิ์พิเศษสำหรับลูกค้า Krungsri Homepro Visa

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า Krungsri Homepro VISA

 

02 ตุลาคม 2019

 • บัตรผู้ใหญ่ ราคา 1,020 บาท (ราคาปกติ 1,200 บาท) 

 • บัตรเด็ก ราคา 680 บาท (ราคาปกติ 800 บาท)

 • บัตรผู้สูงอายุ ราคา 680 บาท (ราคาปกติ 800 บาท)

เงื่อนไขและข้อกำหนด

 • โปรโมชั่นนี้ต้องชำระผ่านบัตร Krungsri Homepro Visa Platinum เท่านั้น
 • โปรโมชั่นนี้สามารถใช้ได้ ตั้งแต่วันนี้ – 30 พฤษภาคม 2563
 • โปรโมชั่นนี้สามารถใช้ได้ทุกวัน ไม่เว้นวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
 • โปรโมชั่นนี้สามารถซื้อได้ที่จุดจำหน่ายบัตรเท่านั้น
 • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้
 • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถแจ้งยกเลิกหรือคืนเงินได้ทุกจำนวน ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 • ลูกค้าทุกท่านจะต้องปฏิบัติตามกฎของสวนน้ำฯ อย่างเคร่งครัด
 • สวนน้ำฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนดใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า