มา 4 จ่าย 3 + Unlimited VR Slide

มา 4 จ่าย 3 + Unlimited VR Slide

มา 4 จ่าย 3 + Unlimited VR Slide แพ็กเกจสนุกยกแก๊ง มันส์ยกก๊วนแบบ Unlimited ครบทุกเครื่องเล่นในสวนน้ำ

ซื้อบัตรที่สวนน้ำ

 • บัตรสวนน้ำสำหรับผู้ใหญ่ + Unlimited VR Slide สำหรับ 4 ท่าน ราคา 3,200 บาท (จากปกติ 6,200 บาท)

จองล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ หรือ Line OA

 • บัตรสวนน้ำสำหรับผู้ใหญ่ + Unlimited VR Slide สำหรับ 4 ท่าน ราคา 3,000 บาท (จากปกติ 6,200 บาท)

หมายเหตุ : สำหรับออนไลน์ จำเป็นต้องจองล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน ก่อนเข้าใช้บริการเท่านั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ LINE Official Account : @vananavahuahin

ข้อตกลงและเงื่อนไขของโปรโมชั่น

 1. โปรโมชั่นนี้เฉพาะผู้ที่มีความสูงตั้งแต่ 122 cm. ขึ้นไปเท่านั้น
 2. โปรโมชั่นนี้จำหน่ายที่จุดจำหน่ายบัตรหน้าสวนน้ำ และเข้าใช้บริการได้ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 31 กรกฎาคม 2563 เท่านั้น
 3. โปรโมชั่นนี้สามารถจองผ่าน www.vananavahuahin.com หรือ Line OA ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน – 12 กรกฎาคม 2563 และเข้าใช้บริการได้ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2563 เท่านั้น
 4. สำหรับการจองผ่านเว็บไซต์ ต้องจองล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน ก่อนการเข้าใช้บริการ และสามารถเปลี่ยนแปลงวันเข้าใช้บริการได้ โดยต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันที่ระบุในอีเมลยืนยันการสั่งซื้อ เท่านั้น
 5. ลูกค้ารับสายข้อมือ VR Slide แบบรายวัน ได้ที่จุดจำหน่ายบัตรหน้าสวนน้ำ เพื่อใช้ยืนยันสิทธิ์ที่เครื่องเล่น Master Blaster โดยสายข้อมือนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนให้ผู้อื่นใช้แทนได้ และหากสายข้อมือชำรุด ขาด หรือหาย ถือเป็นการสิ้นสุดการใช้สิทธิ์เล่น VR Slide ครั้งนั้นทุกกรณี
 6. VR Slide ไม่สามารถแลก หรือเปลี่ยน เป็นสินค้า หรือสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆได้
 7. โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้
 8. โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถแจ้งยกเลิกหรือคืนเงินได้ทุกจำนวน ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 9. ลูกค้าทุกท่านจะต้องปฏิบัติตามกฎของสวนน้ำฯอย่างเคร่งครัด
 10. สวนน้ำฯของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนดใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า