กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ

กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ

 

กิจกรรม English Walk Rally

วัตถุประสงค์

1.เพื่อสร้างความรู้เรื่องคำศัพท์และประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้ในสวนน้ำโดยผ่านทางกิจกรรม walk rally ซึ่งเป็นการค้นหาคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ซ่อนอยู่ในสวนน้ำ

หัวข้อบรรยายภาษาอังกฤษสำหรับสวนน้ำ (English For Water Park)

วัตถุประสงค์

1.เพื่อสร้างความรู้เรื่องคำศัพท์และประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้ในสวนน้ำ
2.เพื่อกระตุ้นให้เกิดการฝึกฝนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษนอกห้องเรียน
3.เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ด้านภาษาและสังคมผ่านฐานกิจกรรมภาษาอังกฤษ

สิ่งที่จะได้รับจากสวนน้ำวานา นาวา วอเตอร์ จังเกิ้ล

1.ความรู้กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ สอดคล้องกับหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ กิจกรรมเสริมหลักสูตรนอกห้องเรียน
2.โอกาสทดลองทดลองทฤษฎีความรู้กับเครื่องเล่นต่างๆในสวนน้ำ มากกว่า 20 เครื่อง
3.ความสนุกสานาน และความปลอดภัย
4.บริการอาหาร เครื่องดื่ม และห้องรับรองสำหรับคณะอาจารย์และนักเรียน

กำหนดการโดยสังเขป

เวลากำหนดการ
10.00 น.คณะอาจารย์และนักเรียน เดินทางถึงสวนน้ำวานา นาวา วอเตอร์ จังเกิ้ล
10.30 – 11.30 น.ทำกิจกรรมเสริมหลักสูตรนอกห้องเรียน หรือฟังบรรยายหัวข้อต่างๆ จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
12.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น.คณะอาจารย์และนักเรียน ร่วมกิจกรรมเล่นเครื่องเล่นภายในสวนน้ำฯ อิสระตามอัธยาศัย
15.30 น.เรียกรวมพล ณ จุดรวมพล
16.00 น.เดินทางออกจากสวนน้ำฯ พร้อมสาระความรู้ และความประทับใจ

ติดต่อเรา

สวนน้ำวานา นาวา วอเตอร์ จังเกิ้ล
129/99 ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110
อีเมล์: sales@vananava.com โทรศัพท์: 032 909 606

กรอกข้อมูล

 

*หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมกรุณาติดต่อที่
sales@vananava.com หรือ โทร 032-909-606.