การจัดการคุณภาพน้ำ

การจัดการคุณภาพน้ำ

 

วัตถุประสงค์

1.เพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องมาตรฐานการดูแลคุณภาพน้ำของกิจกรรมสระว่ายน้ำและสวนน้ำ

2.เพื่อส่งเสริมความรู้เรื่องการวิเคราะห์คุณภาพน้ำตามเกณฑ์มาตรฐานของคณะกรรมการสาธารณสุข

3.เพื่อส่งเสริมความรู้เรื่องการใช้และการควบคุมเคมีบำบัดน้ำในสถานประกอบการ

4.เพื่อส่งเสริมความรู้พื้นฐานเรื่องระบบการกรองน้ำภายในสวนน้ำ

กำหนดการโดยสังเขป

เวลา                       กำหนดการ

10.00 น.                คณะอาจารย์และนักเรียน เดินทางถึงสวนน้ำวานา นาวา วอเตอร์ จังเกิ้ล

10.30 – 11.30 น.     ฟังบรรยายหัวข้อต่างๆ จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

12.00 น.                รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น.                คณะอาจารย์และนักเรียน ร่วมกิจกรรมเล่นเครื่องเล่นภายในสวนน้ำฯ อิสระตามอัธยาศัย

15.30 น.                เรียกรวมพล ณ จุดรวมพล

16.00 น.                เดินทางออกจากสวนน้ำฯ พร้อมสาระความรู้ และความประทับใจ

กรอกข้อมูล

 

*หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมกรุณาติดต่อที่
sales@vananava.com หรือ โทร 032-909-606.