CHANG SURF ZONE

ช้างเซิร์ฟโซน

เซิร์ฟมันส์เหนือผิวน้ำ!กับช้างเซิร์ฟโซนสถานที่โต้คลื่นจำลองแห่งใหม่ที่สามารถเซิร์ฟมันส์ท้ากระแสน้ำทั้งเด็กและผู้ใหญ่พร้อม 2 เลนส์ในเวลาเดียวกัน หากใครสนใจอยากเซิร์ฟให้เป็นเซิร์ฟให้มันส์สวนน้ำวานา นาวา หัวหินมีทีมงานคอยดูแลและสอนวิธีการเล่นเซิร์ฟบอร์ด (บอร์ดยืน) และบอดี้บอร์ด (บอร์ดนอน)ให้ทุกคนตามตารางเวลาที่แจ้งไว้ นอกจากนี้ช้างเซิร์ฟโซนยังสามารถจัดกิจกรรมพิเศษและการแข่งขันสำหรับโปรเซิร์ฟได้ตลอดทั้งปี

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.