ซื้อบัตรออนไลน์ : สำเร็จ

Slider

Booking Confirmation

การชำระเงินเสร็จสมบูรณ์!

การจองของท่านได้รับการยืนยันเรียบร้อยแล้วรายละเอียดการจองจะถูกส่งไปที่อีเมลของท่าน
กรุณาตรวจสอบข้อมูล หากไม่พบอีเมลในกล่องจดหมายเข้า กรุณาตรวจสอบโฟลเดอร์ต่างๆ ของคุณ อาจอยู่ในสแปม จดหมายขยะ ถังขยะ รายการที่ลบ หรือโฟลเดอร์จัดเก็บถาวร

ลูกค้าสามารถกรอกข้อมูลผู้ใช้บริการทุกท่านล่วงหน้า เพื่อความรวดเร็วในการเข้าใช้บริการ
และตอบสนองตามมาตราการของรัฐบาล

ขอขอบคุณที่ให้โอกาสเราในการให้บริการหากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ E-mail : info@vananava.com หรือโทร. call +6632909606