กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

 

ฐานกิจกรรม1: หาความสมดุลทางฟิสิกส์

ฐานกิจกรรม2: ทดสอบความรู้สูตรเคมี

เครื่องมือทดลองทางฟิสิกส์ การทดลองเรื่องการเคลื่อนที่ตกแบบอิสระ ชุดทดลองสมบัติของคลื่นน้ำ สัมผัสประสบการณ์จริงกับเครื่องเล่น ออกไปสัมผัสประสบการณ์จริงกับเครื่องเล่นต่างๆภายในสวนน้ำฯ ทดลองคำนวณการเคลื่อนที่ของตัวเองและเพื่อนๆ ขณะเล่นเครื่องเล่นตามทฤษฎีฟิสิกส์

สิ่งที่จะได้รับจากสวนน้ำวานา นาวา วอเตอร์ จังเกิ้ล

1.ความรู้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ สอดคล้องกับหลักกระทรวงศึกษาธิการ
2.ความรู้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ สอดคล้องกับหลักกระทรวงศึกษาธิการ
3.กิจกรรมเสริมหลักสูตรนอกห้องเรียน
4.โอกาสทดลองใช้เครื่องมือทดลองทางฟิสิกส์
5.โอกาสทดลองทฤษฎีความรู้กับเครื่องเล่นต่างๆในสวนน้ำฯ มากกว่า 20 เครื่อง
6.ความสนุกสนานและความปลอดภัย
7.บริการอาหาร เครื่องดื่ม และห้องรับรอง สำหรับคณะนักเรียน และอาจารย์

กำหนดการโดยสังเขป

เวลากำหนดการ
10.00 น.คณะอาจารย์และนักเรียน เดินทางถึงสวนน้ำวานา นาวา วอเตอร์ จังเกิ้ล
10.30 – 11.30 น.เข้าใช้ศูนย์การเรียนรู้วานา ทดลองใช้เครื่องมือทดลองทางฟิสิกส์ ทำกิจกรรมเสริมหลักสูตรนอกห้องเรียนหรือฟังบรรยายหัวข้อต่างๆ จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
12.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น.คณะอาจารย์และนักเรียน ร่วมกิจกรรมเล่นเครื่องเล่นภายในสวนน้ำฯ อิสระตามอัธยาศัย
15.30 น.เรียกรวมพล ณ จุดรวมพล
16.00 น.เดินทางออกจากสวนน้ำฯ พร้อมสาระความรู้ และความประทับใจ

กรอกข้อมูล

 

*หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมกรุณาติดต่อที่
sales@vananava.com หรือ โทร 032-909-606.