Responsibility TH

ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

 

ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

สวนน้ำวานา นาวา หัวหิน เอาใจใส่ในเรื่องของธรรมชาติและสภาพแวดล้อมโดยการสร้างพื้นที่สีเขียว ยิ่งไปกว่านั้น ยังให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ และระมัดระวังกับผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม ด้วยวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นในการเป็นต้นแบบทางธุรกิจที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม จึงได้สนับสนุนและสร้างกิจกรรมต่างๆอย่างต่อเนื่อง

สวนน้ำวานา นาวา หัวหิน เนรมิตพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชน – ที่นี่ไม่ได้เป็นแค่สถานที่ท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อนหย่อนใจเท่านั้น กว่า 70% ของสวนน้ำเปรียบดั่งเป็นป่าให้กับพรรณไม้น้อยใหญ่นานาชนิดกว่า 200,000 ต้น และเป็นพื้นที่ของน้ำและลำธารอีกด้วย

การนำน้ำกลับมาใช้ใหม่เพื่อจำกัดการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ – สวนน้ำวานา นาวา หัวหิน มีการชดเชยน้ำที่สูญเสียไปโดยวิธีทางธรรมชาติ เช่นการระเหย และการใช้งานทั่วไปเพียงแค่ 3 % ต่อวันเท่านั้น เพราะที่นี่มีระบบการกรองและบำบัดน้ำที่ดีที่สุด น้ำทุกหยดในสวนน้ำสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างปลอดภัย รวมไปถึงน้ำที่ถูกบำบัดแล้วยังนำไปใช้ในการรดน้ำ ดั่งการปลูกป่าภายในสวนน้ำให้เขียวชอุ่มตลอดปี

 

การเลือกบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม – ร้านค้าและร้านอาหารภายในบริเวณสวนน้ำ เลือกใช้บรรจุภัณฑ์ รีไซเคิลที่สะอาด ได้มาตรฐานความปลอดภัยต่อผู้บริโภค

ความรับผิดชอบต่อชุมชน

สวนน้ำ วานา นาวา ยังคงริเริ่มและพัฒนากิจกรรมเพื่อสังคมและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

การให้ความรู้ สร้างงาน สร้างอาชีพให้กับคนในชุมชน – พนักงานกว่าครึ่งหนึ่งของสวนน้ำวานา นาวา หัวหินเป็นคนในพื้นที่และจากบริเวณใกล้เคียง ได้รับการอบรมหลักสูตรต่างๆในสาขาวิชาชีพของแต่ละตำแหน่งงาน รวมไปถึงการได้รับโอกาสในการเรียนรู้กับบริษัทต่างชาติ อาทิ ทักษะการช่วยชีวิตและความปลอดภัยจากกลุ่มบริษัท แอลลิส แอนด์ แอสโซซิเอทส์ สหรัฐอเมริกา ผู้บริหารจัดการความเสี่ยงอุบัติภัยทางน้ำมาตรฐานโลก

สนับสนุนกิจกรรมต่างๆของเมืองหัวหินให้กลายเป็นเมืองท่องเที่ยวชั้นนำระดับโลก – สวนน้ำวานา นาวา หัวหิน ได้วางแผนงานสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ รวมถึงการเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงระดับสากล เพื่อส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เมืองหัวหินผ่านสื่อต่างๆให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก

เชิดชูความสามารถคนในท้องถิ่น ผ่านศิลปะ งานฝีมือ และกีฬา – สวนน้ำวานา นาวา หัวหิน เป็นผู้สนับสนุนหลักทีมฟุตบอล วานา นาวา หัวหิน ซิตี้ อีกทั้งยังสนับสนุนการใช้พื้นที่ในสวนน้ำ เปิดโอกาสให้แสดงความสามารถทางด้านศิลปะต่างๆของศิลปินท้องถิ่นทุกแขนง